Tư duy con buôn hay người kinh doanh

Từ khóa

Nhiều anh chị chắc có theo dõi tranh chấp tại Trung Nguyên thì cũng hiểu được 1 phần vấn đề nhỏ của 2 khái niệm nay.


Về căn bản 2 khái niệm này đều quy chung lại là làm ra giá trị, của cải, tiền bạc.

Nhưng 1 điểm khác biệt chính nằm ở tư duy về dòng tiền:
Con buôn: Họ chú trọng vào dòng tiền ngắn hạn, họ luôn nghĩ phải lời ngay, lời nhanh.
Người kinh doanh: Họ sẵn sàng hi sinh tiền trong ngắn và trung hạn để thu 1 khoảng lớn ở giai đoạn khai thác. Họ sẵn sàng lỗ và tương trợ khách hàng trong thời gian đầu để khách hàng sống và khai thác khi khách hàng sống tốt.

Tôi thấy trong Group này đa phần là những người kinh doanh kiểu con buôn.

Tôi không nói đúng hay sai vì cuộc sống cần kiểu này kiểu kia và đó là sự phù hợp nhưng tôi có nhìn nhận như thế này:
Cuộc sống của chúng ta ngày càng phẳng tức là mọi thông tin, giá cả, uy tín sẽ được công khai và rất dễ dàng tìm kiếm nhờ internet, cộng đồng. Để bán được hàng theo kiểu bán hàng hóa, thu tiền nhanh, bổ sung ít giá trị cho khách hàng sẽ chỉ phù hợp với các ngành hàng ngắn hạn còn đối với FnB thì sẽ rất khó.
Khách hàng sẵn sàng mua đắt hơn 1 tí nhưng được thụ hưởng về kiến thức, tư tưởng, cách sống, cách tư duy của người bán hàng.

Đó cũng là lý do tôi khuyên các anh chị bán hàng hãy chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của mình để khách hàng tốt hơn hằng ngày thay vì cứ chăm chăm móc túi của họ.

  • MegaNet - Giải pháp wifi marketing số 1 thị trườngClick xem
  • Wifi marketing là gì? Click xem
  • 03 điểm mạnh của wifi marketing Click xem

Bài liên quan