S.A.V.E – Một hình thức mới của 4Ps trong Marketing

Từ khóa

S.A.V.E – Một hình thức mới của 4Ps trong Marketing

Mô hình 4P trong Marketing (Product – Sản phẩm; Price – Giá cả; Promotion – Khuyến mại và Place – Địa điểm) đã quá trở nên quen thuộc đối với marketer hàng chục năm qua. Tuy nhiên với sự thay đổi trong môi trường, hành vi khách hàng và các mô hình kinh doanh mới, nguyên tắc cổ điển này đang mất dần tính phổ biến của nó. Thay vào đó, S.A.V.E – 1 hình thái mới của 4Ps đang ngày một được áp dụng rộng rãi trong môi trường kinh doanh ngày nay.

Theo Eduaro Conrado, Trưởng phòng Marketing của Motorola là một trong những tác giả trong nghiên cứu của Harvard business Review, các doanh nhân cần cân nhắc mô hình S.A.V.E thay vì 4Ps trong quá trình định hình, tạo tác những giá trị độc nhất của mình. Theo đó mô hình này chú trọng tới Solutiom – Giải pháp; Access – Khả năng tiếp cận; value – Giá trị; Education – Giáo dục của một sản phẩm, dịch vụ.

1. Tập trung vào giải pháp (Solution) thay vì sản phẩm (Product).

Rất nhiều tổ chức đang chuyển đổi mô hình kinh doanh của mình từ định hướng sản phẩm sang định hướng dịch vụ và giải pháp. Khách hàng không quan tâm đến sản phẩm, tất cả những gì họ muốn là giải pháp cho vấn đề mà họ gặp phải. bạn đã giúp họ vượt qua rắc rối hay chưa.

2. Tập trung cho khả năng tiếp cận (Access) thay vì địa điểm (Place).

Nếu như trước đây các doanh nghiệp thường sở hữu nhiều địa điểm bán hàng khác nhau thì bây giờ, ngày càng nhiều doanh nghiệp hoạt động dựa trên khả năng kết nối internet tốc độ cao, 24/7. Điều quan trọng không còn là địa điểm mà là khả năng kết nối với khách hàng. Nhiệm vụ của doanh nghiệp là cung cấp những gì khách hàng muốn, ngay trong khoảnh khắc nhu cầu của họ nảy sinh.

3. Tập Trung cho Giá trị (Value) thay vì giá tiền (Price).

Băn khoăn về tiền luôn xếp sau băn khoăn về giá trị. Khách hàng sẵn sàng bỏ tiền cho những sản phẩm mang lại giá trị tương xứng. Doanh nghiệp của bạn đang tạo giá trị gì? Định vị giá trị đóng vai trò cốt lõi khi xây dựng bất kì mô hình kinh doanh nào.

4. Tập trung cho Giáo dục (Education) thay vì khuyến mại (Promotion).

Doanh nghiệp ngày nay cần cung cấp cho khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng những không tin liên quan đến quan tâm của họ, từ đó tạo nên cảm giác thân thuộc và niềm tin trong một khoảng thời gian lâu dài trước khi quyết định mua hàng diễn ra.
.
Mô hình S.A.V.E cho phép doanh nghiệp có một mindset mưới trong hoạt động điều phối, đóng vai trò bật nhất trong chiến lược kinh doanh các giải pháp, đồng thời là một phương thức hữu hiệu trong việc thiết kế một mô hình kinh doanh các giải pháp đồng thời là một phương thức hữu hiệu trong việc thiết kế một mô hình kinh doanh mới cho doanh nghiệp của bạn.

Bài viết dựa trên nghiên cứu của Harvard Business Review, được thực hiện bở Richard Ettenson, Eduarda Conrado, Jonathan Knowles và được đăng tải trên HelpScout.

Theo Tomorrowmarketers

  • MegaNet - Giải pháp wifi marketing số 1 thị trườngClick xem
  • Wifi marketing là gì? Click xem
  • 03 điểm mạnh của wifi marketing Click xem

Bài liên quan