Tại sao mã hàng trong phần mềm Dân Trí Soft không thể xóa.

Từ khóa

Không ít người dùng phần mềm Dân Trí Soft bản Online và Offline có nhu cầu xóa các mã hàng không còn kinh doanh nữa để không hiện trong phần bán hàng, kho.
Tuy nhiên phần mềm lại không cho xóa.

Phần mềm Offline không cho phép xóa hàng hóa

Lý do: Các hàng hóa đã phát sinh nghiệp vụ (Doanh thu, nhập kho) sẽ không cho phép bạn xóa bởi vì sẽ ảnh hướng đến các báo cáo có mặt của hàng hóa đó.


Giải pháp: Bạn có thể bỏ sử dụng hàng hóa đó trong phần chính sửa.

Đối với phần mềm Online: Danh mục >> Hàng hóa >> Nhấn Edit hàng hóa cần bỏ sử dụng >> Trong Tab Thông tin khác bỏ chọn Sử dụngLưu.

Đối với phần mềm Offline.
Danh mục >> Danh sách hàng hóa >> Tìm hàng hóa cần bỏ sử dụng >> Nhấn Double để mở hàng hóa >> Nhấn Sửa >> Nhấn bỏ Có sử dụngLưu.


  • MegaNet - Giải pháp wifi marketing số 1 thị trườngClick xem
  • Wifi marketing là gì? Click xem
  • 03 điểm mạnh của wifi marketing Click xem

Bài liên quan