Kết ca thiếu tiền - Tính làm sao

Từ khóa

100% các cửa hàng dùng phần mềm quản lý bán hàng có sự sai lệch giữa thực tế và phần mềm khi chốt ca cho dù là nhiều hay ít nhưng việc sai sót là không thể tránh khỏi.


Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sai sót này có thể kể đến:
(1) Nhân viên thu tiền thiếu, quên thu tiền.
(2) Nhân viên thối tiền dư cho khách.
(3) Tiền đầu ca nhập chưa đúng.
(4) Nhân viên ăn cắp tiền trong quầy.

Vậy làm sao để có thể xác định được nguyên nhân đến từ đâu. Quản lý cần kiểm tra theo thứ tự như sau trên phần mềm.
Bước 1: Kiểm tra tiền nhập đầu ca trong báo cáo kết ca đã đúng với thực tế đầu ca chưa.
Nếu không đúng thì: Chỉnh lại tiền đầu ca chuẩn với thực tế.

Bước 2: Rà soát tất cả các hóa đơn trên phần mềm và hóa đơn lưu thực tế có khớp với nhau không.
- Nếu thiếu hóa đơn; Thì xem xét hóa đơn đó đã thu tiền chưa, nhiều khả năng là nhân viên chưa thu tiền hóa đơn này từ khách hàng.
- Nếu tiền trên hóa đơn không khớp với phần mềm: Ở trường hợp này có khả năng nhân viên in hóa đơn tính tiền sau đó khách hàng gọi thêm món tuy nhiên hóa đơn sau này in ra nhưng bị thất lạc.

Bước 3: Nếu bước 1 và bước 2 đều chuẩn thì sai sót chắc chắn phát sinh trong các nghiệp vụ thu thối tiền của nhân viên. Có thể dùng biện pháp kiểm tra Camera để xem lại sai sót ở đâu hoặc áp dụng bù tiền của thu ngân.


Bonus: Chủ quán cuối ngày cần làm gì để đối chiếu tiền bàn giao từ nhân viên và phần mềm.

Bước 1: Kiểm tra tổng doanh thu trên phần mềm trong ngày qua App báo cáo hoạt động kinh doanh hoặc trên DanTriSoft.vn.

Bước 2: Kiếm trả các phiếu chốt ca có tổng đúng với phần mềm chưa. Nếu chưa thì có thể kiểm tra các lần chốt ca xem có đúng với phiếu in ra không trong phần Lịch sử chốt ca.

Bước 3: Đếm tiền bàn giao đúng với thống kê từ phần mềm.

  • MegaNet - Giải pháp wifi marketing số 1 thị trườngClick xem
  • Wifi marketing là gì? Click xem
  • 03 điểm mạnh của wifi marketing Click xem

Bài liên quan