Các hướng dẫn sử dụng phần mềm Dân Trí Soft Offline Sỉ - Lẻ

Từ khóa

Khai báo kho hàng mặt định

Khai báo đơn vị tính phần mềm Offline

Thêm hàng hóa thủ công phần mềm Offline

Thanh lý dữ liệu phần mềm Offline

 Màn hình bán lẻ

 Màn hình bán sỉ

Cài đăt SQL Dotnet

Cài đặt phần mềm

Nhập kho

Tính giá vốn

Báo cáo kho

Phân quyền nhân viên

Thay đổi thông tin công ty

  • MegaNet - Giải pháp wifi marketing số 1 thị trườngClick xem
  • Wifi marketing là gì? Click xem
  • 03 điểm mạnh của wifi marketing Click xem

Bài liên quan